Skip to Main Content
Skip Nav Destination

A Comparative Analysis of Upper-Ocean Heat Content Variability from an Ensemble of Operational Ocean Reanalyses

J. Climate (2012) 25 (20): 6905–6929.
This article has been cited by the following articles in journals that are participating in CrossRef Cited-by Linking.
 • Chao Liu
 • Xinfeng Liang
 • Don P. Chambers
 • Rui M. Ponte
Journal of Climate (2020) 33 (20): 8751.
 • Caihong Wen
 • Arun Kumar
 • Yan Xue
Climate Dynamics (2020) 55 (7-8): 1697.
 • Sandeep Mohapatra
 • C. Gnanaseelan
 • J. S. Deepa
Climate Dynamics (2020) 54 (7-8): 3475.
 • Thanh Le
 • Kyung-Ja Ha
 • Deg-Hyo Bae
 • Seon-Ho Kim
Environmental Research Letters (2020) 15 (10): 1040b6.
 • Youmin Tang
 • Rong-Hua Zhang
 • Ting Liu
 • Wansuo Duan
 • Dejian Yang
 • Fei Zheng
 • Hongli Ren
 • Tao Lian
 • Chuan Gao
 • Dake Chen
 • Mu Mu
National Science Review (2018) 5 (6): 826.
 • Sam Royston
 • Christopher S. Watson
 • Benoît Legrésy
 • Matt A. King
 • John A. Church
 • Machiel S. Bos
Journal of Geophysical Research: Oceans (2018) 123 (3): 1978.
 • Xianyao Chen
 • Xuebin Zhang
 • John A. Church
 • Christopher S. Watson
 • Matt A. King
 • Didier Monselesan
 • Benoit Legresy
 • Christopher Harig
Nature Climate Change (2017) 7 (7): 492.
 • Takahiro Toyoda
 • Yosuke Fujii
 • Tsurane Kuragano
 • Masafumi Kamachi
 • Yoichi Ishikawa
 • Shuhei Masuda
 • Kanako Sato
 • Toshiyuki Awaji
 • Fabrice Hernandez
 • Nicolas Ferry
 • Stéphanie Guinehut
 • Matthew J. Martin
 • K. Andrew Peterson
 • Simon A. Good
 • Maria Valdivieso
 • Keith Haines
 • Andrea Storto
 • Simona Masina
 • Armin Köhl
 • Hao Zuo
 • Magdalena Balmaseda
 • Yonghong Yin
 • Li Shi
 • Oscar Alves
 • Gregory Smith
 • You-Soon Chang
 • Guillaume Vernieres
 • Xiaochun Wang
 • Gael Forget
 • Patrick Heimbach
 • Ou Wang
 • Ichiro Fukumori
 • Tong Lee
Climate Dynamics (2017) 49 (3): 753.
 • Matthew D. Palmer
Current Climate Change Reports (2017) 3 (1): 78.
 • L. Shi
 • O. Alves
 • R. Wedd
 • M. A. Balmaseda
 • Y. Chang
 • G. Chepurin
 • N. Ferry
 • Y. Fujii
 • F. Gaillard
 • S. A. Good
 • S. Guinehut
 • K. Haines
 • F. Hernandez
 • T. Lee
 • M. Palmer
 • K.A. Peterson
 • S. Masuda
 • A. Storto
 • T. Toyoda
 • M. Valdivieso
 • G. Vernieres
 • X. Wang
 • Y. Yin
Climate Dynamics (2017) 49 (3): 1009.
 • Takahiro Toyoda
 • Yosuke Fujii
 • Tsurane Kuragano
 • Naohiro Kosugi
 • Daisuke Sasano
 • Masafumi Kamachi
 • Yoichi Ishikawa
 • Shuhei Masuda
 • Kanako Sato
 • Toshiyuki Awaji
 • Fabrice Hernandez
 • Nicolas Ferry
 • Stéphanie Guinehut
 • Matthew Martin
 • K. Andrew Peterson
 • Simon A. Good
 • Maria Valdivieso
 • Keith Haines
 • Andrea Storto
 • Simona Masina
 • Armin Köhl
 • Yonghong Yin
 • Li Shi
 • Oscar Alves
 • Gregory Smith
 • You-Soon Chang
 • Guillaume Vernieres
 • Xiaochun Wang
 • Gael Forget
 • Patrick Heimbach
 • Ou Wang
 • Ichiro Fukumori
 • Tong Lee
 • Hao Zuo
 • Magdalena Balmaseda
Climate Dynamics (2017) 49 (3): 891.
 • M. D. Palmer
 • C. D. Roberts
 • M. Balmaseda
 • Y.-S. Chang
 • G. Chepurin
 • N. Ferry
 • Y. Fujii
 • S. A. Good
 • S. Guinehut
 • K. Haines
 • F. Hernandez
 • A. Köhl
 • T. Lee
 • M. J. Martin
 • S. Masina
 • S. Masuda
 • K. A. Peterson
 • A. Storto
 • T. Toyoda
 • M. Valdivieso
 • G. Vernieres
 • O. Wang
 • Y. Xue
Climate Dynamics (2017) 49 (3): 909.
 • Lijing Cheng
 • Kevin E. Trenberth
 • John Fasullo
 • Tim Boyer
 • John Abraham
 • Jiang Zhu
Science Advances (2017) 3 (3): e1601545.
 • Yan Xue
 • C. Wen
 • A. Kumar
 • M. Balmaseda
 • Y. Fujii
 • O. Alves
 • M. Martin
 • X. Yang
 • G. Vernieres
 • C. Desportes
 • T. Lee
 • I. Ascione
 • R. Gudgel
 • I. Ishikawa
Climate Dynamics (2017) 49 (11-12): 3647.
 • Maria Valdivieso
 • Keith Haines
 • Magdalena Balmaseda
 • You-Soon Chang
 • Marie Drevillon
 • Nicolas Ferry
 • Yosuke Fujii
 • Armin Köhl
 • Andrea Storto
 • Takahiro Toyoda
 • Xiaochun Wang
 • Jennifer Waters
 • Yan Xue
 • Yonghong Yin
 • Bernard Barnier
 • Fabrice Hernandez
 • Arun Kumar
 • Tong Lee
 • Simona Masina
 • K. Andrew Peterson
Climate Dynamics (2017) 49 (3): 983.
 • Arun Kumar
 • Caihong Wen
 • Yan Xue
 • Hui Wang
Monthly Weather Review (2017) 145 (4): 1437.
 • Yan Xue
 • Caihong Wen
 • Xiaosong Yang
 • David Behringer
 • Arun Kumar
 • Gabriel Vecchi
 • Anthony Rosati
 • Rich Gudgel
Climate Dynamics (2017) 49 (3): 843.
 • Shangfeng Chen
 • Renguang Wu
 • Wen Chen
 • Bin Yu
 • Xi Cao
Atmospheric Science Letters (2016) 17 (7): 384.
 • Mei Zhao
 • Harry H. Hendon
 • Oscar Alves
 • Guoqiang Liu
 • Guomin Wang
Journal of Climate (2016) 29 (18): 6805.
 • M. P. Schodlok
 • D. Menemenlis
 • E. J. Rignot
Journal of Geophysical Research: Oceans (2016) 121 (2): 1085.
 • Lijing Cheng
 • Kevin E. Trenberth
 • Matthew D. Palmer
 • Jiang Zhu
 • John P. Abraham
Ocean Science (2016) 12 (4): 925.
 • Andrea Storto
 • Chunxue Yang
 • Simona Masina
Geophysical Research Letters (2016) 43 (10): 5261.
 • Andrea Storto
 • Simona Masina
Earth System Science Data (2016) 8 (2): 679.
 • Kevin E. Trenberth
 • John T. Fasullo
 • Karina von Schuckmann
 • Lijing Cheng
Journal of Climate (2016) 29 (20): 7495.
 • Mei Zhao
 • Harry H. Hendon
 • Yonghong Yin
 • Oscar Alves
Journal of Climate (2016) 29 (6): 2077.
 • Adrian Simmons
 • Jean-Louis Fellous
 • Venkatachalam Ramaswamy
 • Kevin Trenberth
 • Ghassem Asrar
 • Magdalena Balmaseda
 • John P. Burrows
 • Philippe Ciais
 • Mark Drinkwater
 • Pierre Friedlingstein
 • Nadine Gobron
 • Eric Guilyardi
 • David Halpern
 • Martin Heimann
 • Johnny Johannessen
 • Pieternel F. Levelt
 • Ernesto Lopez-Baeza
 • Joyce Penner
 • Robert Scholes
 • Ted Shepherd
Advances in Space Research (2016) 57 (10): 2037.
 • Andrea Storto
 • Simona Masina
 • Antonio Navarra
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society (2016) 142 (695): 738.
 • Xiaofen Wu
 • Zenghong Liu
 • Guanghong Liao
 • Lingjuan Wu
Acta Oceanologica Sinica (2015) 34 (5): 29.
 • Yosuke Fujii
 • James Cummings
 • Yan Xue
 • Andreas Schiller
 • Tong Lee
 • Magdalena Alonso Balmaseda
 • Elisabeth Rémy
 • Shuhei Masuda
 • Gary Brassington
 • Oscar Alves
 • Bruce Cornuelle
 • Matthew Martin
 • Peter Oke
 • Gregory Smith
 • Xiaosong Yang
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society (2015) 141 (692): 2481.
 • You-Soon Chang
The Sea (2015) 20 (2): 102.
 • Sulagna Ray
 • Didier Swingedouw
 • Juliette Mignot
 • Eric Guilyardi
Climate Dynamics (2015) 44 (9-10): 2333.
 • M.A. Balmaseda
 • F. Hernandez
 • A. Storto
 • M.D. Palmer
 • O. Alves
 • L. Shi
 • G.C. Smith
 • T. Toyoda
 • M. Valdivieso
 • B. Barnier
 • D. Behringer
 • T. Boyer
 • Y-S. Chang
 • G.A. Chepurin
 • N. Ferry
 • G. Forget
 • Y. Fujii
 • S. Good
 • S. Guinehut
 • K. Haines
 • Y. Ishikawa
 • S. Keeley
 • A. Köhl
 • T. Lee
 • M.J. Martin
 • S. Masina
 • S. Masuda
 • B. Meyssignac
 • K. Mogensen
 • L. Parent
 • K.A. Peterson
 • Y.M. Tang
 • Y. Yin
 • G. Vernieres
 • X. Wang
 • J. Waters
 • R. Wedd
 • O. Wang
 • Y. Xue
 • M. Chevallier
 • J-F. Lemieux
 • F. Dupont
 • T. Kuragano
 • M. Kamachi
 • T. Awaji
 • A. Caltabiano
 • K. Wilmer-Becker
 • F. Gaillard
Journal of Operational Oceanography (2015) 8 (sup1): s80.
 • Jianying Li
 • Boqi Liu
 • Jiandong Li
 • Jiangyu Mao
Advances in Atmospheric Sciences (2015) 32 (10): 1381.
 • You-Soon Chang
 • Gabriel A. Vecchi
 • Anthony Rosati
 • Shaoqing Zhang
 • Xiaosong Yang
Journal of Marine Systems (2014) 137: 13.
 • Fangguo Zhai
 • Qingye Wang
 • Fujun Wang
 • Dunxin Hu
Journal of Geophysical Research: Oceans (2014) 119 (2): 1237.
 • Y. Drillet
 • J. M. Lellouche
 • B. Levier
 • M. Drévillon
 • O. Le Galloudec
 • G. Reffray
 • C. Regnier
 • E. Greiner
 • M. Clavier
Ocean Science Discussions (2014) 11 (3): 1435.
 • Kevin E. Trenberth
 • John T. Fasullo
 • Magdalena A. Balmaseda
Journal of Climate (2014) 27 (9): 3129.
 • Y. Drillet
 • J. M. Lellouche
 • B. Levier
 • M. Drévillon
 • O. Le Galloudec
 • G. Reffray
 • C. Regnier
 • E. Greiner
 • M. Clavier
Ocean Science (2014) 10 (6): 1013.
 • Weiqing Han
 • Jérôme Vialard
 • Michael J. McPhaden
 • Tong Lee
 • Yukio Masumoto
 • Ming Feng
 • Will P.M. de Ruijter
Bulletin of the American Meteorological Society (2014) 95 (11): 1679.
 • Caihong Wen
 • Arun Kumar
 • Yan Xue
Geophysical Research Letters (2014) 41 (22): 7980.
 • Arun Kumar
 • Bhaskar Jha
 • Hui Wang
Climate Dynamics (2014) 43 (1-2): 209.
 • Christopher J. White
 • Debra Hudson
 • Oscar Alves
Climate Dynamics (2014) 43 (7-8): 1791.
 • Gennady A. Chepurin
 • James A. Carton
 • Eric Leuliette
Journal of Geophysical Research: Oceans (2014) 119 (1): 147.
 • Yan Xue
 • Mingyue Chen
 • Arun Kumar
 • Zeng-Zhen Hu
 • Wanqiu Wang
Journal of Climate (2013) 26 (15): 5358.
 • Simon A. Good
 • Matthew J. Martin
 • Nick A. Rayner
Journal of Geophysical Research: Oceans (2013) 118 (12): 6704.
 • Jieshun Zhu
 • Bohua Huang
 • Magdalena A. Balmaseda
 • James L. Kinter
 • Peitao Peng
 • Zeng-Zhen Hu
 • Lawrence Marx
Climate Dynamics (2013) 41 (9-10): 2785.
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal